50 bibelvers om Jesu oppstandelse å lese denne påsken

FAKTA OG LIFEHACKS

Påske er når kristne kommer sammen for å minnes Jesu Kristi død og oppstandelse. Det er en årstid som gir kristne troende håp om at da Jesus ble ofret, tilga Gud til slutt våre synder. Lær om bibelvers om Jesu oppstandelse som du kan lese denne påsken. Bibelvers om Jesu oppstandelse
Foto: pixabay.com, @geralt-9301 (modifisert av forfatter)
Kilde: UGC

kristne hensyn til påsken som den helligste dagen i året. Hvert år holdes ikke høytiden samme dag og regnes som en bevegelig fest. For øyeblikket er alle kristne kirkesamfunn enige om å beregne datoen. Påsken er den første søndagen etter den første fullmånen, som inntreffer på eller etter 21. mars.Bibelvers om Jesu oppstandelse

Leter du etter bibelvers om påske? Her er noen nedenfor.Katolske påskesitater fra Bibelen

Les også

Etter mange år i utlandet blir den unge mannen endelig amerikansk statsborger, mange feirer ham på nettet Bibelvers om Jesu oppstandelse
Foto: pixabay.com, @jclk8888 (modifisert av forfatter)
Kilde: UGC

Kristne setter pris på påskeskriftene fordi de velger å tro på Kristi gjerninger. Den kristne tro er bygget på grunnlaget for disse hellige budskapene . Her er noen enkle bibelvers fra oppstandelsen som enhver kristen bør være kjent med.

 • Apostlenes gjerninger 3:15: Du drepte livets opphavsmann, men Gud reiste ham opp fra de døde. Vi er vitner til dette.
 • Apostlenes gjerninger 4:33: Med stor kraft fortsatte apostlene å vitne om Herren Jesu oppstandelse. Og Guds nåde virket så sterkt i dem alle.
 • Johannes 11:25: Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve, selv om de dør.
 • Mark 15:32: La denne Messias, denne Israels konge, komme ned fra korset så vi kan se og tro. De som ble korsfestet med ham, kastet også fornærmelser mot ham.
 • Romerne 8:34: Hvem er da den som fordømmer? Ingen. Kristus Jesus, som døde, mer enn det, som ble oppreist til å leve, er ved Guds høyre hånd og går også i forbønn for oss.
 • Efeserne 1:20: Han anstrengte seg da han oppreiste Kristus fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelriket.
 • Filipperne 2:8 Og da han i utseende ble funnet som et menneske, ydmyket han seg selv ved å være lydig til døden, ja døden på korset!
 • Kolosserne 1:13-14: For han har reddet oss fra mørkets herredømme og ført oss inn i Sønnens rike han elsker, 14 i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse.
 • Filipperne 3:20-21: Men vårt statsborgerskap er i himmelen, og fra det venter vi en Frelser, Herren Jesus Kristus, som vil forvandle vårt ydmyke legeme til å bli likt hans herlige legeme, ved den kraft som gjør ham i stand til å underordne seg. alle ting for seg selv.
 • Matteus 28:5-7: Vær ikke redd, for jeg vet at du ser etter Jesus, som ble korsfestet. Han er ikke her; han har reist seg, akkurat som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Så gå raskt og fortell disiplene hans at han har stått opp fra de døde og går foran dere til Galilea. Der vil du se ham. Nå har jeg fortalt deg det.
 • Lukas 24:5-7: I sin frykt bøyde kvinnene seg med ansiktet mot jorden, men mennene sa: Hvorfor leter dere etter de levende blant de døde? Han er ikke her; han har reist seg! Husk hvordan han fortalte deg mens han fortsatt var hos deg i Galilea. Derfor må Menneskesønnen overgis i synderes hender, korsfestes og reises opp igjen på den tredje dag.

Les også

Jeg ofret alt for henne - GH Man fortalte etter 15 år at et barn ikke var hans klagesangPåske bibelvers for barn

 Bibelvers om Jesu oppstandelse
Foto: pixabay.com, @congerdesign (modifisert av forfatter)
Kilde: UGC

Også barn burde læres bibelvers om de dødes oppstandelse. Dette fungerer som et godt grunnlag for deres kristendom og tro på Jesu død og oppstandelse. Nedenfor er oppstandelsessøndagsskriftsteder som er enkle å forstå for barn.

 • Johannes 3:16: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
 • Johannes 11:25: Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve, selv om de dør.
 • Johannes 14:6: Jesus svarte: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.
 • 1 Peter 1:3: Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har gitt oss ny fødsel til et levende håp gjennom Jesu Kristi oppstandelse fra de døde i hans store barmhjertighet.
 • Matteus 28:6: Han er ikke her; han har reist seg, akkurat som han sa. Kom og se stedet hvor han lå.
 • 1 Kor 15:3-4: For det jeg har mottatt, har jeg gitt dere først og fremst: at Kristus døde for våre synder etter Skriften, at han ble begravet, at han ble oppreist på den tredje dag ifølge Skriftene.
 • 1 Korinterbrev 15:20: Men Kristus er sannelig oppreist fra de døde, førstegrøden av dem som er sovnet inn.
 • 2 Kor 5:17: Derfor er den nye skapning kommet hvis noen er i Kristus. Det gamle er borte; det nye er her!
 • Romerne 10:9: Hvis du med din munn erklærer at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst.
 • 1 Tessaloniker 4:14: Vi tror at han døde og sto opp igjen, derfor tror vi at Gud vil føre med Jesus de som er sovnet inn i ham.
 • Mark 16:5-6: Da de gikk inn i graven, så de en ung mann kledd i en hvit kappe sitte på høyre side, og de ble skremt. Ikke vær skremt. Du leter etter Jesus fra nasareeren, som ble korsfestet. Han har stått opp! Han er ikke her. Se stedet hvor de la ham.
 • Lukas 23:46-47: Far, jeg overgir min sjel i dine hender. Da han hadde sagt dette, trakk han sitt siste pust. Da han så hva som hadde skjedd, priste høvedsmannen Gud og sa at dette var en rettferdig mann.
 • Matteus 20:18-19: Vi drar opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til yppersteprestene og lovlærerne. De skal dømme ham til døden 19 og overgi ham til hedningene for å bli spottet, pisket og korsfestet. Så, på den tredje dagen, skal han vekkes til live!

Les også

Hvis du dør og tennene dine er ute, knekker vi dem med hammer - Mortuary man åpner opp om arbeidet sittBibelvers om de troendes oppstandelse

 Bibelvers om Jesu oppstandelse
Foto: pixabay.com, @jeffjacobs (modifisert av forfatter)
Kilde: UGC

Påskevers i Bibelen snakker om Jesus som offerlammet. De tilbyr også håp til kristne om at det er liv etter døden. Her er noen få oppstandelsesskriftsteder.

 • Johannes 11:25-26: Jeg er oppstandelsen og livet; den som tror på Meg skal leve selv om han dør, og hver den som lever og tror på Meg skal aldri dø. Tror du på dette?
 • Lukas 20:35-36: Men de som anses verdige til å nå den alder og oppstandelsen fra de døde, verken gifter seg eller gis til ekte; for de kan ikke engang dø lenger, fordi de er som engler og er Guds sønner, som er oppstandelsens sønner.
 • Daniel 12:3: De som har innsikt, skal skinne klart som lyset på himmelvidden, og de som leder de mange til rettferdighet, som stjernene i all evighet.
 • Johannes 5:24-25: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord, tror ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Det kommer en time og nå er det da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører skal leve.
 • Romerbrevet 6:5: For hvis vi er blitt forent med ham i likhet med hans død, da skal vi også være i likhet med hans oppstandelse.
 • Johannes 6:39: Dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt han har gitt meg, men reise det opp på den ytterste dag.
 • Apostlenes gjerninger 26:23: At Kristus skulle lide, og at han på grunn av sin oppstandelse fra de døde ville være den første som forkynte lys både for det jødiske folk og hedningene.
 • Romerne 6:9: Hvis vi nå er død med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham.
 • 1 Kor 15:20-23: Nå er Kristus oppreist fra de døde, førstegrøden til de som sover. For siden døden kom ved et menneske, kom også de dødes oppstandelse ved et menneske. Derfor, som i Adam, dør alle og vil bli gjort levende i Kristus.
 • 1 Kor 6:14: Nå har Gud ikke bare oppreist Herren, men vil også oppreise oss ved sin kraft.
 • 1 Kor 15:49: Akkurat som vi har båret det jordiskes bilde, skal vi også bære det guddommelige bilde.

Les ogsåGlede mens mennesket beseirer kreft dager etter å ha blitt diagnostisert med det, forteller folk hva de skal gjøre i en situasjon som denne

Bibelvers om de dødes oppstandelse KJV

 Bibelvers om Jesu oppstandelse
Foto: pixabay.com, @joyfruit (modifisert av forfatter)
Kilde: UGC

Her er noen døds-, begravelses- og oppstandelsesskriftsteder fra King James-versjonen. De inkluderer også oppstandelsesversene i Det gamle testamente av den hellige bibel . • Luke 24:5-6: Og da de ble redde og bøyde sitt ansikt til jorden, sa de: Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her, men har oppstått.
 • Johannes 5:25: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den time kommer, og er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.
 • Markus 8:31: Og han begynte å lære dem at Menneskesønnen måtte lide mye og bli forkastet av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde og bli drept og etter tre dager stå opp igjen.
 • Mark 16:6: Og han sa til dem: Bli ikke forferdet! I søker Jesus fra Nasaret, som ble korsfestet; han er ikke her; se stedet hvor de la ham.
 • 1 Korinter 15:21: For siden døden kom ved et menneske, kom også til de dødes oppstandelse ved et menneske.
 • Johannes 12:23-25: Og Jesus svarte dem og sa: Timen er kommet da Menneskesønnen skulle bli herliggjort. Sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det alene; men det bærer mye frukt hvis det dør. Derfor skal den som elsker sitt liv miste det; og den som hater sitt liv i denne verden, skal beholde det til evig liv.
 • Romerne 6:4-5: Derfor er vi begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Hvis vi er blitt plantet sammen i likhet med hans død, skal vi også være i likhet med hans oppstandelse.
 • Lukas 20:36: De kan heller ikke dø lenger, for de er like med englene; og er Guds barn, oppstandelsens barn.
 • 1 Korinterbrev 15:26-27: Den siste fienden som skal tilintetgjøres er døden. For han har lagt alle ting under sine føtter. Men når han sier at alt er lagt under ham, er det åpenbart at han er unntatt, som legger alle ting under ham.
 • Romerne 4:24-25 Men også for oss, hvem det skal tilregnes om vi tror på ham som oppreiste Jesus, vår Herre, fra de døde; Som ble utfridd for våre forseelser, og ble reist opp igjen for vår rettferdiggjørelse.
 • Filipperne 3:10: For at jeg kan kjenne ham, kraften i hans oppstandelse og fellesskapet med hans lidelser, ettersom han er blitt hans død.
 • Romerne 8:11: Men dersom hans Ånd som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppreiste Kristus fra de døde også gjøre deres dødelige legemer levende ved sin Ånd som bor i dere.
 • Johannes 6:40: Og dette er hans vilje som har sendt meg, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg vil oppreise ham på den ytterste dag.
 • Matteus 27:53: Og han gikk ut av gravene etter sin oppstandelse, gikk inn i den hellige stad og viste seg for mange.
 • Job 19:25: For jeg vet at min gjenløser lever, og at han i de siste dager skal stå på jorden.

Les også

Inkubator jeg donerte er å redde liv - Okudzeto Ablakwa skryter gladBibelvers om Jesu oppstandelse inneholder de gode nyhetene om Kristi oppstandelse. I tillegg minner versene oss om Guds kjærlighet og løfte til menneskeheten.

Yen.com.gh delt 150+ glade påskehilsener og ønsker å skrive inn et påskekort. Ord som er nøye utformet og skreddersydd for mottakerens behov gjør alltid underverker. Uansett hvilken melding du sender, er det en fin måte å fortelle dine kjære at du tenker på dem.

Ønsker er en enkel måte å dele kjærlighet og inspirere. Lær om disse glade påskehilsener og del dem med dine kjære.