Herrens glede er min styrke - vers, tekster, mening, preken og bilder

FAKTA OG LIFEHACKS

Alle ønsker å leve et liv som er fritt fra angst, sorg, smerte, skuffelse og andre negative ting. For å nyte den overnaturlige styrken som kommer fra Herren, trenger du at hans glede strømmer i deg. Du må også komme til det nivået hvor du er i stand til å erklære: 'Herrens glede er min styrke'. Et nysgjerrig sinn som ditt kan spørre: 'Hva er sammenhengen mellom Herrens glede og styrke?' Som vi vil oppdage fra sidene i Skriften, taper sorg deg for energien din, men glede gir deg styrke. Når du er styrket, kan du nå langt i livet og til og med oppfylle oppdraget ditt på jorden. Herrens glede er min styrke
KILDE: canva.com (modifisert av forfatter)
Kilde: Depositphotos

Du vil være enig i at en svak person er begrenset til hva han eller hun kan gjøre. Faktisk, når du er på reise og du blir sliten eller utslitt, blir det utfordrende om ikke umulig å gå videre. Dette er grunnen til at alle av oss trenger styrke. Hvor mange mennesker kjenner du i livet som har gitt opp fordi kreftene sviktet dem? Dessuten, hvor mange mennesker kjenner du som ga etter for en stor fristelse som de kunne ha overvunnet bare fordi de ikke hadde mer styrke til å motstå? Poenget jeg prøver å drive på er at vi ikke klarer oss uten styrke, og den må være der til enhver tid.Les også

Etter 9 måneders arbeidsledighet ber dame om jobb, sier hun ikke har noe imot å være drosjesjåfør

LES OGSÅ: Herrens velsignelse - preken, mening og versI Ordspråkene kapittel 24 vers 10 sier Skriften:

' Hvis du svekkes på motgangens dag, er din styrke liten. '

Her ser vi sammenhengen mellom styrke og vår evne til å overvinne fristelser. Mer enn, hva mener Nehemja da han sa at gleden i Herren er din styrke? Jeg tror dette burde bekymre deg. For dette formål, la oss finne ut hva nøyaktig dette verset i Skriften peker på.Herrens glede er min styrkebetydning

Mens vi prøver å få den riktige forståelsen av denne uttalelsen, er en ting jeg tror vi først og fremst bør avgjøre, hva Herrens glede er. Nå, hvis du ser veldig godt på det utsagnet, vil du legge merke til at det ikke stod at 'gleden fra Herren' eller 'gleden i Herren'; det sto 'Herrens glede'. Dette forteller deg at det er en spesiell glede som tilhører Herren. Faktisk peker det på det faktum at Gud har glede. Gud er glad, og han vil alltid at hvert av hans barn også skal være lykkelige. Selv om verdslige ting i verden kan gi deg midlertidig glede eller det som er kjent som lykke, kommer sann glede fra Herren.

Les også

Lenge jeg elsker deg meldinger å sende kjæresten dinDet er en dimensjon av glede som Gud gir som verden ikke kan gi. Denne gleden er så spektakulær at vanlige ord ikke kan forklare eller uttrykke den. Denne gleden er av Gud, og den kommer også fra ham. Når noen møter denne gleden, forvandler den en slik person og en engangs-sorgfull person utstråler plutselig Guds herlighet. Så når vi snakker om Herrens glede, vi snakker om hjertets glede som kommer fra en forståelse av at vi kjenner Gud, forblir i Kristus og at vi er fylt med hans Hellige Ånd.

Det er en spesiell type glede du vil oppleve når du har en forsikring om Guds varige nærvær med deg. Ved dette, selv der det ikke er noen rundt deg eller når det virker som om alle hadde forlatt deg, er du glad og trygg på å gå videre fordi du vet at Gud alltid er med deg selv om du ikke kan se ham. Bortsett fra det gir forståelsen av at du er i Guds vilje og at du er akseptabel for ham, deg en følelse av trygghet om at det ikke er noe som kan ryste deg.Les også

Morsomme ghanesiske vitser som får deg til å le hardtKort sagt, når vi sier: 'Herrens glede er min styrke', betyr det ganske enkelt at gleden ved å kjenne Herren, vandre i hans vilje og gjøre det som behager ham, gir oss styrke. Nehemia, som kom med denne uttalelsen, må også snakke om forståelsen av et veldig nært forhold og fellesskap med Herren. Denne gleden kommer fra Herren, derfor kan ingenting ødelegge eller tukle med den. Sagt på en annen måte, når en troende sier: 'Herrens glede er min styrke,' som Charles Spurgeon forklarer det, '...den troende føler en hel tilfredsstillelse ved å overlate seg selv i hendene på evig og uforanderlig kjærlighet'. Det springer også ut av en forsikring om at fremtiden, uansett hva den måtte være, er garantert av guddommelig godhet.

Herrens glede er mitt styrkevers

1 Og alt folket samlet seg som én mann på gaten som var foran vannporten; og de talte til den skriftlærde Esra om å bringe Moselovens bok, som Herren hadde befalt Israel.Les også

Søte ting å si til kjæresten din etter en kamp

2 Og presten Esra førte loven frem for menigheten både av menn og kvinner og alle som kunne høre med forstand, på den første dag i den syvende måned.

3 Og han leste i den foran gaten som var foran vannporten fra morgenen til middag, for mennene og kvinnene og de som kunne forstå; og alt folkets ører ga akt på lovboken.

4 Og den skriftlærde Esra stod på en prekestol av tre som de hadde laget for dette; og ved siden av ham stod Mattitja og Sema og Anaja og Uria og Hilkia og Maaseja ved hans høyre hånd; og på hans venstre hånd Pedaja og Misael og Malkia og Hasum og Hasbadana, Sakarja og Mesullam.

5 Og Esra åpnet boken for hele folkets øyne; (for han var over alt folket) og da han åpnet den, reiste alt folket seg.

Les også

Hvorfor elsker du meg? 30+ beste oppriktige svar når du får spørsmålet

6 Og Esra velsignet Herren, den store Gud. Og hele folket svarte: Amen, amen, med å løfte hendene opp, og de bøyde hodet og tilbad Herren med ansiktet mot jorden.

7 Også Jesva og Bani og Serebja, Jamin, Akkub, Sabbatai, Hodija, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja og levittene fikk folket til å forstå loven, og folket stod på sitt sted.

8 Så leste de i boken i Guds lov tydelig, og ga forstanden og fikk dem til å forstå lesningen.

9 Og Nehemja, som er tyrsjata, og skriftlæreren Esra, presten, og levittene som lærte folket, sa til hele folket: Denne dag er hellig for Herren din Gud; sørg ikke og gråt ikke. For alt folket gråt da de hørte lovens ord.

10 Da sa han til dem: Gå bort, spis fettet og drikk det søte, og send porsjoner til dem som ingenting er tilberedt for; for denne dag er hellig for vår Herre! for Herrens glede er din styrke.

Les også

Kraftig lovprisning og tilbedelse av bibelvers (med bilder)

- Nehemja 8:1-10 (KJV)

 Herrens glede er min styrke
KILDE: canva.com (modifisert av forfatter)
Kilde: Original

For å forstå denne passasjen bedre, er det godt å ha en forkunnskap om hva som førte til kapittelet. I lang tid var Jerusalems bymur blitt brutt ned og liggende øde. Etter at Nehemia visste om det, mobiliserte han folk til å gjenoppbygge det. Når det var fullført, samlet folket seg for å lytte til Moseloven fra en seniorprest, slik de var skikk. Mens de lyttet, ble de alle stukket i hjertet og følte seg skyldige på grunn av alle de gale tingene de hadde gjort mot skaperen sin. Denne skyldfølelsen fikk folket til å sørge. Men i stedet for å gråte, reiste Nehemja seg og måtte forklare folket at øyeblikket de var i, ikke var en tid for å gråte, men en tid for å glede seg på grunn av gjenopprettingen av bymuren.

LES OGSÅ: Min hjelp kommer fra Herren – preken, sang, tekst og mening

Les også

Herren er min hyrde: Salme, mening, sang og preken

Fra denne hendelsen er det verdt å lære at uansett hvor langt vi kan ha gått som syndere eller opprørske barn, i vårt øyeblikk av gjenopprettelse til Gud, er det aldri en tid for å klandre oss selv for våre gale handlinger, men det er en tid for å glede oss . Dette er fordi det er en stor gave og et sjeldent privilegium å bli brakt tilbake til fellesskap med Gud. Så i stedet for å føle sorg igjen, vil Gud at vi skal glede oss. Han vil at vi skal være glade til hans ære og til skam for djevelen som førte oss på villspor i utgangspunktet.

Herrens glede er min styrkepreken

Hva gjør du når du plutselig oppdager at det ikke er mer styrke i deg? I slike stunder er det beste skrittet du kan ta å se opp til Gud. Gud har løsningen på enhver situasjon, uansett hvor ubehagelig den måtte være; Han venter konstant på at vi skal kalle til ham. I utsagnet «Herrens glede er min styrke» er det to ting som henger sammen, og det er: glede og styrke.

Les også

Franske kyssetips og triks

Igjen, i Galaterne 5:21, blir vi fortalt at Åndens frukt er glede. Underforstått kommer glede fra Den Hellige Ånd, noe som gjør den til en åndelig dyd. Det er ikke fysisk og er derfor ikke manipulerende. Mer så, det faktum at det ikke er fysisk betyr at det ikke er basert på omstendigheter. Det vil si at det ikke har noe å gjøre med hva som går bra eller som ikke går bra i eller rundt deg. Dette er en ekte slags glede som alle må strebe etter å få.

Men hvordan får du denne typen glede som jeg snakker om? Sjekk hva Salme 16:11 (KJV) sier:

' Du vil vise meg livets vei: i ditt nærvær er fylde av glede; ved din høyre hånd er det gleder til evig tid. '

The New English Translation Bible registrerer dette verset slik:

' Du leder meg på livets vei; Jeg opplever absolutt glede i ditt nærvær ; du gir meg alltid ren glede. '

Les også

Frykten for Herren er begynnelsen på visdom - ordtak, bibelvers, mening og preken

Det er en absolutt glede du vil nyte når du er i Guds nærhet. Følgelig vil en kontinuerlig forbli i Guds nærhet kvalifisere og garantere deg en kontinuerlig strøm av glede som vil produsere guddommelig styrke.

LES OGSÅ: Fyll min kopp herre – preken, sang, tekst og mening

Når du er bevisst Guds nærvær hele tiden, og du bærer den overalt hvor du går, blir du forfrisket med guddommelig styrke. Denne styrken vil holde deg i gang slik at mens andre besvimer, vil du fortsatt stå. Mens andre gir opp, vil du fortsette å bevege deg. Dette er den typen styrke du trenger. Det er styrken som kommer fra forståelsen av at Gud er med deg, og derfor kan ingen være mot deg; ingenting kan skade eller skade deg. Du er guddommelig sikret og beskyttet. Det er andre måter du kan oppleve Herrens glede for å få styrke på, de er forklart nedenfor:

Les også

Herrens velsignelse - preken, mening og vers

 • Stol på Herren. Salme 5:11 (KJV) sier 'Men la alle de som setter sin lit til deg glede seg, la dem alltid rope av glede.' Når du lærer å stole på Gud, vil du alltid nyte hans styrke.
 • Lev rettferdig (Salme 132:9) . Gud er rettferdig og han er konstant tiltrukket av rettferdige mennesker. Når du forplikter deg til å leve et rettferdig liv, vil du alltid nyte ubegrenset tilgang til hans glede som vil gjengi hans styrke i deg.
 • Lær å si de riktige ordene alltid (Ordspråkene 15:23) . Sørg for at du sier de riktige ordene som vil oppmuntre de som lytter til deg. Dette skaper også glede i deg.
 • Hvil i Den Hellige Ånds kraft (Rom 15:13) . Den Hellige Ånd er din beste følgesvenn på livets reise. Å tillate ham å leve gjennom deg og velge å bli ledet av ham kvalifiserer deg for hans glede til enhver tid.

Les også

De beste oppmuntrende ordene for en person du elsker

Her er en sang som snakker om Herrens glede. Det er en så inspirerende sang som du kan bruke til å løfte humøret når du føler for å gi opp. Det er verdt å høre på om og om igjen. Nedenfor er teksten til sangen.

Herrens glede er min styrke tekster

[Vers 1]

Herrens glede er min styrke

Herrens glede er min styrke

Herrens glede er min styrke

Herrens glede er min styrke

[Vers 2]

Troens ord er nær deg

Til og med i munnen din

Troens ord er nær deg

Til og med i munnen din

Troens ord er nær deg

Til og med i munnen din

Herrens glede er min styrke

[Vers 3]

Han gir meg levende vann

Og jeg tørster ikke mer

Han gir meg levende vann

Les også

Jeg vil velsigne Herren til enhver tid - preken, sang, tekst og mening

Og jeg tørster ikke mer

Han gir meg levende vann

Og jeg tørster ikke mer

Herrens glede er min styrke

[Vers 4]

Siden du har hans glede

Du kan rope med den

Siden du har hans glede

Du kan danse med den

Siden du har hans glede

Du kan le med det

Herrens glede er min styrke

Herrens glede er min styrke sang er en sang om tilbedelse og lovsang som ble skrevet av Alliene Vale. Den var basert på en inspirasjon som forfatteren hentet fra Nehemja 8:10. Siden den ble utgitt i 1971, gjennom årene, har sangen vært en kilde til oppmuntring for mange og har tjent til å trøste mange med et knust hjerte.

I dag er sangen tilgjengelig på mange nettbutikker for gospelmusikk som Word to Worship og Tilbe sammen . Interessant nok, bortsett fra det faktum at sangen kan lyttes til på nettet, er det også 'The joy of the Lord' mp3-nedlastingsfil på noen av disse nettbutikkene for gospelmusikk. Dette gir deg enkel tilgang til sangen til enhver tid. Og hvis du ønsker det, kan du alltid laste ned sangen til iPod, smarttelefon eller en hvilken som helst annen enhet.

Les også

Min hjelp kommer fra Herren – preken, sang, tekst og mening

Herrens glede er mine styrkebilder

Nedenfor er noen bilder som viser Herrens glede, som du kan dele med venner og til og med laste ned til smarttelefonen din som en inspirasjonskilde alltid.

 Herrens glede er min styrke
KILDE: unsplash.com (modifisert av forfatter)
Kilde: Depositphotos

Her er et annet vakkert bilde som du kan bruke til å alltid minne deg selv om gleden som er i Herren og hvordan den gir styrke.

 Herrens glede er min styrke
KILDE: unsplash.com (modifisert av forfatter)
Kilde: Depositphotos

Kristne sitater om Herrens glede

Det følgende er bare noen få sitater om Herrens glede. Du vil garantert finne dem verdt å lese og dele.

 • Det jeg er ivrig etter å se hos kristne troende er et vakkert paradoks. Jeg ønsker å se gleden ved å finne Gud i dem, samtidig som de velsignet forfølger ham. Jeg vil se i dem nyte den store gleden av å ha Gud, men likevel alltid ønske ham.- A.W. Tozer
 • Jeg har ikke lidd mye for Kristus, men jeg vil fortelle deg at de gangene jeg har lidd og jeg visste at det var for Jesus, har vært noen av de lykkeligste tidene i hele mitt liv. Jeg kan ikke fortelle deg den ubeskrivelige gleden som har kommet inn i mitt hjerte og mitt liv. - Adrian Rogers
 • Kristi glede og verdens glede kan ikke stå sammen. Et hjerte som gleder seg over verdslig glede kan ikke føle Åndens trøster; en av disse ødelegger den andre: men i hellig trøbbel føles og oppfattes Guds ords trøst på en mest fornuftig måte. - Abraham Wright
 • Å jage etter glede er å miste den. Den eneste måten å få det på er å følge pliktens vei, uten å tenke på glede, og så, som sauer, kommer den helt sikkert usøkt, og vi «er i veien», Guds engel, lyshåret glede , vil garantert møte oss. - Alexander MacLaren
 • Måtte ikke et eneste øyeblikk av livet mitt tilbringes utenfor lyset, kjærligheten og gleden over Guds nærvær og ikke et øyeblikk uten hele overgivelsen av meg selv som et kar for ham å fylle med sin Ånd og sin kjærlighet. - Andrew Murray
 • Hvor søtt det var for meg med en gang å bli kvitt de fruktløse gledene som jeg en gang hadde fryktet å miste! Du drev dem fra meg, Du, som er den sanne, suverene glede. Du drev dem fra meg og tok deres plass, Du som er søtere enn all nytelse. - Augustin
 • Tåpelig prat og spøk er ikke måtene kristen munterhet skal uttrykke seg på, men snarere 'å takke' (Ef. 5:4). Religion er kilden til glede og glede, men dens glede kommer til uttrykk på en religiøs måte, i takksigelse og lovprisning. - Charles Hodge

Les også

Berømte takkesitater for å vise takknemlighet og takknemlighet

Så langt har du sett at det er så mye om Herrens glede. Når du har det, blir du ustoppelig og du får også makt til å oppnå storhet. Dette er fordi hans glede er det som gjengir styrken du går videre i livet med. Dessuten har du også sett fra sidene i Skriften at når du følger prinsippene som plasserer deg på plattformen hvor du kan få tilgang til denne gleden, kan du også sole deg i den, og da vil du frimodig kunne erklære for alle at , 'Herrens glede er min styrke'.

LES OGSÅ: Bibelvers om å gi, tiende og offer