Vers om tilgivelse i Bibelen

FAKTA OG LIFEHACKS

Tilgivelse, som definert av ordet nettordbok er 'Medfølende følelser som støtter en vilje til å tilgi.' og 'Akten med å unnskylde en feil eller krenkelse.' Ghana er en overveiende kristen nasjon. Det betyr at de fleste er avhengige av Bibelen for veiledning og åndelighet. En av de viktigste tingene Bibelen taler om er tilgivelse. Hvor kan man finne tilgivelse i Bibelen? Denne artikkelen vil svare på spørsmålet «hva sier Bibelen om tilgivelse?» Den vil også belyse bibelvers om tilgivelse, hva Bibelen sier om tilgivelse, bibelvers om å tilgi andre og også liste opp noen tilgivelsessitater.  tilgivelse i Bibelen
skriftsteder om tilgivelse
bibelvers om tilgivelse
sitater om tilgivelse

Skrifter om tilgivelse

Gary Chapman sa i sin bok, The Five Love Languages, at 'Tilgivelse er kjærlighetens vei.' Å tilgi en annen person er en handling og et show av kjærlighet. Mange skriftsteder i Bibelen vitner om det faktum at tilgivelse er en kjærlighetshandling.Les også

Hvilke bibelvers om frihet er de mest inspirerende? 100+ vers å lese

LES OGSÅ: GTBank Ghana nettbank - ny kontoregistrering og tjenesterHer er noen skriftsteder om tilgivelse som er selvforklarende;

Efeserne 4:32 'Vær snille mot hverandre, ømhjertet, tilgi hverandre, slik Gud i Kristus har tilgitt dere.'

Hvorfor må vi bære nag og være utilgivende, når Gud selv har tilgitt oss? Tilgivelse er et valg.

Lukas 6:37 'Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt; fordømmer ikke, så skal dere ikke bli dømt; tilgi, så skal dere få tilgivelse.'

Dette skriftstedet er enkelt. Du ønsker å bli tilgitt av Gud, så tilgi din neste. Ikke tenk på det, bare gjør det og du vil ha det mye bedre.Matteus 5:23-24 Så hvis du ofrer gaven din ved alteret og der kommer i hu at din bror har noe imot deg, så la din gave ligge der foran alteret og gå. Først forlik deg med din bror, og kom så og tilby din gave.'

Les også

100 inspirerende bibelvers om sannhet som inspirerer til ærlighet og integritet

Man må være av et rent hjerte før de kan ofre et offer eller en gave ved alteret til Gud. Når du er i ferd med å gi ditt offer eller til og med tienden din og du husker at du ikke har tilgitt noen som har gjort deg urett, skal du legge igjen tienden eller offeret ditt og gå og ordne saker med den personen før du kommer tilbake for å presentere dem. På den måten vil det være akseptabelt for Gud. Gud erkjenner tilgivelse.2 Krønikebok 7:14 'Hvis mitt folk, som er kalt etter mitt navn, vil ydmyke seg og be og søke mitt åsyn og omvende seg fra sine onde veier, da vil jeg høre fra himmelen, og jeg vil tilgi deres synd og helbrede deres land.'

Synd hindrer velstand. Når man ber om tilgivelse og omvender seg, sier Gud selv at han vil ha fremgang for dem.

2 Krønikebok 30:9b 'For Herren din Gud er nådig og barmhjertig. Han skal ikke vende sitt ansikt fra deg hvis du vender tilbake til ham.'

Les ogsåBryllupsdagsbønner og ønsker som vil smelte din elskers hjerte

Gud avskyr synd. Han vender ansiktet bort fra synd og syndere, men når de ber om tilgivelse, vil han vende tilbake til dem og være dem nådig.Apostlenes gjerninger 3:19 'Omvend deg da og vend om til Gud, så dine synder kan utslettes, så tider med forfriskning kan komme fra Herren.'

La de ugudelige forlate sine veier og de urettferdige sine tanker. La dem omvende seg til Herren, så vil han forbarme seg over dem og vår Gud, for han vil fritt tilgi.

2 Corinthians 5:17 'Derfor, om noen er i Kristus, da er den nye skapning kommet: Det gamle er borte, det nye er her!'

Gud tilgir deg og gir deg et nytt liv i Kristus. Ikke huse utilgivelse i hjertet ditt. Tilgi lett og bli satt fri fra syndens grep.Jesaja 55:7 'Men i din store miskunnhet gjorde du ikke ende på dem eller forlot dem, for du er en nådig og barmhjertig Gud.'

Les også

Det beste fra 2019 Ghana gospel musikkvideoer

Gud er alltid klar og villig til å tilgi. Alt vi trenger å gjøre er å spørre.

Numbers 14:19-21 'I samsvar med din store kjærlighet, tilgi disse folks synd, likesom du har tilgitt dem fra den tiden de forlot Egypt og til nå. Herren svarte: Jeg har tilgitt dem, slik du ba om. Likevel , så sant jeg lever og så sikkert som Herrens herlighet fyller hele jorden.'

Gud er den samme i går, i dag og for alltid. Han er alltid klar til å tilgi deg uansett hva du gjør.

James 5:14-15 'Er det noen blant dere som er syke? La dem kalle menighetens eldste til å be over dem og salve dem med olje i Herrens navn. Og bønnen som fremsettes i tro, vil gjøre den syke frisk. Herren skal reise dem opp. Hvis de har syndet, skal de få tilgivelse.'

Tilgivelse har evnen til å helbrede. Vi bør alltid tilgi og ikke bære nag.

Les også

Kraftig lovprisning og tilbedelse av bibelvers (med bilder)

Salme 103:12 'Så langt som øst er fra vest, så langt har han fjernet våre overtredelser fra oss.'

Når Gud tilgir deg, fjerner han alle dine overtredelser fra deg. Han sletter din syndige rekord.

Matteus 26:28 'Dette er mitt paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse.'

Kristus utøste sitt blod bare for én hensikt; at vi kan finne tilgivelse.

De ovennevnte bibelversene om tilgivelse har alle én ting til felles. For at vi skal bli tilgitt, må vi vende tilbake til Gud, bekjenne våre synder og påkalle hans navn. Dette vil føre til absolutt tilgivelse.

LES OGSÅ: Valgkommisjonen Ghana kontaktkontorer

Bibelvers om å tilgi andre

  bibelvers om tilgivelse
sitater om tilgivelse
hva sier Bibelen om tilgivelse
bibelvers om å tilgi andre
Matteus 6:14-15 'For hvis dere tilgir andre når de synder mot dere, vil også deres himmelske Far tilgi dere. Men hvis dere ikke tilgir andre deres synder, vil deres Far ikke tilgi deres synder.'

Les også

Hva er tro ifølge Bibelen?

Matteus 18:21-22 'Da kom Peter opp og sa til ham: 'Herre, hvor ofte skal min bror synde mot meg, og jeg tilgir ham? Så mange som syv ganger?' Jesus sa til ham: 'Jeg sier deg ikke sju ganger, men syttisju ganger'».
Matteus 6:12 'Forlat oss vår skyld, som vi tilgir våre skyldnere.'

Dette er en 'gi og ta'-instans. Tilgi din neste, og jeg vil tilgi deg

Kolosserne 3:13 'Bær over med hverandre og tilgi hverandre hvis noen av dere har en klage mot noen. Tilgi som Herren har tilgitt dere.'
Apostlenes gjerninger 2:38 Peter svarte: «Omvend dere og la dere alle døpes i Jesu Kristi navn til forlatelse for deres synder. Og du skal motta Den Hellige Ånds gave.'

På baksiden av ting, for å bli tilgitt, må klageren først og fremst oppfylle kravet om å tilgi sin neste for urett som er gjort mot ham. Tilgivelse er en så kraftig ting fordi den viser stor kjærlighet; det har inspirert veldig fantastiske sitater. I de neste avsnittene vil det være noen sitater om tilgivelse.

Les også

Herrens velsignelse - preken, mening og vers

Sitater om tilgivelse

  bibelvers om tilgivelse
sitater om tilgivelse
hva sier Bibelen om tilgivelse
bibelvers om å tilgi andre
De svake kan aldri tilgi. Tilgivelse er egenskapen til den sterke. - Mahatma Gandhi
Å tilgi det vi ikke kan tilgi skaper en ny måte å huske på. Vi endrer minnet om fortiden vår til et håp for vår fremtid. – Lewis Smedes
'Når en dyp skade påføres oss, helbreder vi aldri før vi tilgir.' - Nelson Mandela
Å feile er menneskelig; å tilgi, guddommelig. – Alexander Pope
Tilgi meg tullet mitt, som jeg også tilgir tullet til de som tror de snakker fornuftig. – Robert Frost
Det er en av de største gavene du kan gi deg selv, å tilgi. Tilgi alle. – Maya Angelou
Tilgivelse er duften som fiolen kaster på hælen som har knust den. - Mark Twain
Hjertet til en mor er en dyp avgrunn i bunnen som du alltid vil finne tilgivelse for. – Honore de Balzac
Skyld holder sårene åpne. Bare tilgivelse helbreder. – Thomas S. Manson

Les også

Kristne sitater om livet

Tilgivelse er et valg, men det er ikke et alternativ. – Joel Osteen
Hat. Det har skapt mange problemer i denne verden, men det har ikke løst et enda. – Maya Angelou
Det kan være vanskelig å tilgi og gi slipp, men det er viktig å huske at det å nære harme og bære nag kan skade deg enda mer. Ordet 'tilgi' betyr egentlig å gi opp noe for deg selv, ikke for dem. – Jack Canfield
Tilgivelse er ikke en sporadisk handling; det er en permanent holdning. – Martin Luther King, Jr.
Alle sier at tilgivelse er en fin idé til de har noe å tilgi. – C.S. Lewis
Tilgivelse er ikke en følelse; det er en forpliktelse. Det er et valg å vise barmhjertighet, ikke å holde lovbruddet opp mot lovbryteren. Tilgivelse er et uttrykk for kjærlighet. – Gary Chapman
Hvis vi virkelig ønsker å elske, må vi lære å tilgi. – Mor Theresa

Les også

Inspirerende Joel Osteen-sitater med bilder

Å være kristen betyr å tilgi det utilgivelige fordi Gud har tilgitt det utilgivelige i deg. – C.S. Lewis

Som kristne lærer Bibelen oss at tilgivelse er nøkkelen og at det er derfor Jesus selv kom for å dø for oss; slik at vi skulle få tilgivelse. Disse få omtalene av tilgivelse i Bibelen og tilgivelsessitatene bør inspirere oss til å leve et liv fullt av tilgivelse og kjærlighet.