auguridi.com

Siste Nytt I Ghana

Navn på engler i Bibelen og deres plikter (med infografikk)

FAKTA OG LIFEHACKS

Kjenner du navnene på engler i Bibelen og deres plikter? Den hellige bok angir ikke hvor mange engler som finnes, men hver har en klart definert rolle. For de fleste kristne er engler Guds sendebud, og deres arbeid er å levere advarsler, tolke visjoner og utstede proklamasjoner. Men disse himmelske skapningene er også redskaper for Guds vilje. De utfører Guds vilje på jorden og er aktive i den kronologiske rekkefølgen av hendelser omtalt som tidenes ende.

  Navn på engler i Bibelen
Foto: canva.com (modifisert av forfatter)
Kilde: UGC

Det gamle og det nye testamentet nevner engler 273 ganger. Grunnen til å sitere dem i mange kapitler i den kanoniske bibelen er å fortelle kristne om hensikten deres. De fungerer som tjenere eller tilbedere av Gud i himmelen og hjelper til med å tjene de frelste. Men en grunnleggende rolle disse skapningene spiller er å fungere som budbringere mellom Gud og mennesker.15 navn på engler i Bibelen og deres plikter

Les ogsåListe over Ringenes Herre-karakterer: hvem er den viktigste og minst sympatiske?

Mens Bibelen nevner engler ved mange anledninger, nevnes deres individuelle navn bare noen få ganger. Dessuten er ikke alle engler nevnt ved navn i Bibelen. Her er en liste over 15 navn på engler i Bibelen og deres plikter.1.Gabriel

Det er umulig å gå gjennom navnene på engler i Bibelen og deres betydninger uten å liste engelen Gabriel. Navnet Gabriel betyr Gud er min styrke.

Han er en av de få englene som er nevnt i Skriften ved navn, hvis tjeneste ser ut til å være løftet og barmhjertigheten. Den viktigste rollen han spilte var å levere nyheten om Jesu komme. Bibelen beskriver ham også som skytsengel .

2. Michael

Michael er blant listen over engler i himmelen som har en høyere rangering enn resten. Bibelen omtaler ham som den himmelskes øverste fyrste. Han er en erkeengel med mange avgjørende roller.Les også

Topp 15 rikeste pastorer i Amerika og deres nettoformue 2022

Michaels roller leder en rekke engler i en seirende krig over Satan og beskytter dem i endetiden. Han arbeider også for å motarbeide djevelen i hans opprør mot Gud og hans angrep på menneskeheten.3. Raphael

  Navn på engler i Bibelen og deres plikter
En statue av en engel. Foto: @querbeet
Kilde: UGC

Raphael er blant de høytstående erkeenglene i listen over navn på engler i himmelen og deres plikter. Han står foran Herrens trone. Noen av hans plikter inkluderer å presentere de helliges bønner og gå inn i Guds herlighets nærhet. Det er også hans arbeid å helbrede jorden som er uren av de falne englene. Navnet Rafael betyr Gud helbreder.

4. Uriel

Uriel er en visdoms engel. Han er en erkeengel som våker over torden og redsel. I moderne kristendom , Uriel er en engel for det guddommelige nærvær, omvendelse og frelsens erkeengel.Kristne skildrer ham bærende på en bok eller en papyrusrulle som representerer visdom. I tidlige kristne apokryfe bøker redder han døperen Johannes fra Herodes' massakre på de uskyldige. Uriel betyr at Gud er mitt lys.

Les ogsåListe over krydder i Bibelen og deres bruk

5. Azrael

Azrael har rollen som dødsengelen. Han er ansvarlig for å transportere den avdødes sjel etter døden og hjelpe dem å løsrive seg fra den fysiske kroppen når de går inn i neste fase av livet. Å være dødsengelen betyr ikke at Azrael forårsaker døden. I stedet hjelper han de som sørger over tapet av sine kjære få trøst .6. Phanuel

Phanuel er blant de mest kjente navnene på engler i himmelen. I Enoks bok nevnes han som den fjerde engelen som står foran Gud etter englene Mikael, Rafael og Gabriel. Navnet Phanuel betyr Guds ansikt. Noen av hans plikter inkluderer å bære Guds trone, tjene sannheten og tjene som dommens engel. Han er også en omvendelses erkeengel.

7. Zadkiel

Zadkiel er erkeengelen for frihet, barmhjertighet og velvilje. Han er også skytsengelen for alle de som tilgir. I Bibelen var en av de viktigste rollene han spilte å stoppe Abraham fra å ofre Isak. Hans innflytelse på mennesker bidrar til å inspirere til tilgivelse for å tillate dem å oppnå åndelig frihet . Navnet Zadkiel betyr også Guds nåde.

Les også

10 beste: Kwesi Arthur-sanger i 2020 (videoer)

8. Kamel

  Navn på engler i Bibelen og deres plikter
En engel som kaster Adam og Eva fra Edens hage. Foto: Godong
Kilde: Getty Images

Camael er en erkeengel av styrke, mot og krig. Kristne tror Camael er lederen for styrkene som kastet Adam og Eva ut av Adens hage. Det er også grunnen til at tittelen hans er ødeleggelsens engel. Navnet Camael betyr den som ser Gud fordi han hadde æren av å stå i Guds nærhet.

9. Jeremia

Jeremiel er blant de mannlige englenavnene i Bibelen, som betyr Guds nåde. Hans rolle er å hjelpe mennesker med klarsyn og profetiske visjoner.

Jeremiel er også en følelsenes engel og hjelper folk til å se nærmere på livene deres. I den post-kristne verden utviklet hans plikter seg til å være himmelens portvokter og våke over og veilede den hellige avdøde på deres reise etter døden.

10. Ramiel

Blant listen over navn på Guds engler og deres plikter, skiller Ramiel seg ut som håpets erkeengel. Han har to hovedoppgaver: guddommelige visjoner og å lede de troendes sjeler inn i himmelen. Også den kristne tro anerkjenner ham som Guds barmhjertighet og Guds evige medfølelse. Når det er oversatt til engelsk betyr navnet Ramiel Guds torden.

Les også

Hvordan bør du kle deg når du går til kirken for å ære Gud?

11.Ariel

På hebraisk betyr Ariel Guds løve eller alter. Ariel er naturens engel. Som kvinnelig engel er hennes rolle å føre tilsyn med helbredelse og beskyttelse av dyr og planter. Hun jobber også med å ta vare på jordens elementer, inkludert ild, vind og vann. Siden hun er en Guds sendebud, straffer hun alle som skader Guds skaperverk.

12. Barachiel

Barachiel er en erkeengel som er beskytter av familie og ekteskap. Han er engelen som er gitt av Gud til å våke over konvertitter eller Guds adoptivbarn og hjelpe dem i deres liv.

I Enoks bok er Barachiel en av englefyrstene. Han har mange tjenende engler som hjelper ham. Den romersk-katolske skildrer ham som holder en brødkurv som symboliserer velsignelsene til barn gitt foreldrene av Gud.

13. Haniel

  Navn på engler i Bibelen og deres plikter
Et maleri av kunngjøringen, ca 1585, av Ludovico Carracci (1555-1619). Foto: DeAgostini
Kilde: Getty Images

Haniel er på denne listen over navn på engler og deres plikter i Bibelen fordi hun er en av de syv erkeenglene. Navnet hennes betyr Guds glede eller Guds nåde. Hun spiller også rollen som guddommelig kommunikasjon og fungerer som en direkte passasje mellom et menneskes lavere energi og de høyere energitilstandene i de himmelske rikene.

Les også

Alt du trenger å vite om den etterlengtede dokumentaren av Anas

14. Jegudiel

Jegudiel, også kjent som erkeengelen Jehudiel, er arbeidets engel. Hans rolle er å veilede de som har ansvar. Han er deres rådgiver og forsvarer og hjelper dem å sikre at de jobber for å ære Gud. I det katolske systemet er Jegudiel bæreren av Guds barmhjertige kjærlighet. Kristne skildrer Jegudiel som holder en krone, som symboliserer hans belønning for vellykkede åndelige arbeidere.

15. Jophiel

Erkeengelen Jophiel er blant de bibelske englenes navneliste kjent for å være skjønnhetens og visdommens engel. Selv om engler ikke har et definitivt kjønn, har Jophiel en feminin natur. Hun jobber som beskytter av kunstnere og kunstnerisk belysning. Jophiel underviser om den ytre bevisstheten om lysets kraft i seg selv og sender nye ideer til folk.

I den kanoniske Bibelen har engler definert roller som tildelt av Gud. Navnene på engler i Bibelen og deres plikter inkluderer Gabriel, Guds sendebud, Michael beskytteren og Raphael, healeren. Gud skapte englene for å forberede verden for det annet komme og fungere som redskaper for hans vilje på jorden.

Les også

Rev Obofour treffer overskriftene, finn ut hvorfor

Religion vekker diskusjoner siden folk har forskjellige syn og meninger om den. Imidlertid er det mange forskjellige religioner i verden. Som et resultat, Yen.com.gh har laget en liste over de fleste populære religioner i verden .

Fra listen inkluderer de mest populære religionene kristendom, islam og hinduisme. Andre inkluderer ateisme, jødedom, sikhisme, afrikanske tradisjonelle religioner og spiritisme.